Biện pháp rút ngắn thời gian ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh

Ấu trùng tôm càng xanh. Ảnh: www.ag.auburn.edu

Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii là một trong những đối tượng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt quan trọng nhất ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (New và Valenti 2000, New 2002, New and Valenti 2009). Thật không may, nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nhiều nước không phát triển nhanh như ngành nuôi tôm chân trắng. Một trong những thách thức phải đối mặt với sự phát triển của ngành công nghiệp này là khó khăn do thời kỳ ương dưỡng kéo dài trong giai đoạn ấu trùng của tôm càng xanh. Tôm càng xanh phải trải qua 11 giai đoạn ấu trùng trước biến thái. Ấu trùng cuối cùng chuyển thành hậu ấu trùng Postlarvae (PL). Khoảng thời gian cần thiết để chuyển đổi từ ấu trùng ấu trùng thành PL phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng và một loạt các thông số chất lượng nước khác (D'Abramo và cộng sự, 1995).

Nghiên cứu này của các nhà khoa học Malaysia được tiến hành để xác định hiệu quả của công thức sữa trứng mới để thay thế Artemia sp. Đối với sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii).

Thí nghiệm

Năm chế độ ăn thử nghiệm khác nhau bao gồm: ART (Artemia sp.), ART-MIX (Artemia sp + MIX: hỗn hợp tôm, mực, trứng cùng với dầu cọ), ART- PBM (Artemia sp. + PBM: trứng và dầu cá), MIX và PBM. Tất cả các khẩu phần thí nghiệm được thử nghiệm với ấu trùng sau 9 ngày (giai đoạn VI) cho ăn Artemia sp. Mật độ thả là  100 ấu trùng/m2 trong hệ thống nuôi.

Kết quả

Kết quả cho thấy tỷ lệ sống sót cao nhất được ghi nhận trong nhóm ấu trùng cho ăn ART-PBM (46,07 ± 0,84%) và thấp nhất là ở nghiệm thức MIX (8,87 ± 0,51%).

Cho ăn bằng ART-PBM và ART-MIX đã làm giảm thời gian nuôi và cải thiện tỉ lệ sống từ giai đoạn ấu trùng đến hậu ấu trùng tương ứng là 19 và 65% so với chế độ ăn ART. Tuy nhiên, việc sử dụng riêng lẻ MIX và PBM làm tăng thời gian nuôi lên đến 11%.

Chỉ số giai đoạn Larval (LSI) của tôm càng xanh ở các chế độ ăn khác nhau

Kết luận

Chế độ cho ăn ART-PBM và ART-MIX đã mang lại lợi ích về dinh dưỡng và có thể được thực hiện thành công trong trại giống ấu trùng tôm càng xanh (M. rosenbergii). Cách tiếp cận sáng tạo của việc sử dụng dầu PBM và dầu cọ trong công thức sữa trứng trong nghiên cứu này có thể cung cấp cho các nhà sản xuất giống tôm có nhiều lựa chọn hơn về các thành phần dinh dưỡng và các giải pháp hiệu quả về chi phí.

Báo cáo được đăng trên: Onlinelibrary

TRỊ THỦY Lược dịch

< Trở lại

Bài viết liên quan