THỦY SẢN VIỆT MỸ - VINH DỰ NHẬN: "THƯƠNG HIỆU UY TÍN- CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2023"

Năm 2023, Một năm đầy biến động của kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Nhưng Công ty Thuỷ Sản Việt Mỹ không ngừng phấn đấu, phát triển và vinh dự được nhận giải thưởng "THƯƠNG HIỆU UY TÍN- CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2023"

< Trở lại

Bài viết liên quan